Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Rzeszów, ul.Targowa 1
6 piętro, pok 601
Zadzwoń do nas:
tel. 17 748 37 00
fax 17 852 62 23
 

Wnioski Działu Ochrony Pasa Drogowego

Ochrona Pasa Drogowego
Dział Ochrony Pasa Drogowego

Lista wniosków

Uchwała w sprawie wysokości stawek

Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Pobierz

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

Pobierz

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Pobierz

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego nie związanego z potrzebami drogowymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Pobierz

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (w tym reklam) niezwiązanego z potrzebami drogowymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego) niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Pobierz

Wniosek o usytuowanie obiektu (w tym nośnika reklamowego) poza pasem drogowym

Wniosek o wydanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego) poza pasem drogowym

Pobierz

Wniosek o usytuowanie obiektu w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie obiektu budowlanego

Wniosek składany na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie obiektu budowlanego (w tym nośnika reklamowego)

Pobierz

Zawiadomienie o zamiarze wykonania robót na drodze wewnętrznej

Zawiadomienie o zamiarze wykonania robót na drodze wewnętrznej

Pobierz