Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Rzeszów, ul.Targowa 1
6 piętro, pok 601
Zadzwoń do nas:
tel. 17 748 37 00
fax 17 852 62 23
 

Wnioski Działu Dokumentacji

Dokumentacja
Dział Dokumentacji

Lista wniosków

Uzgodnienie projektu budowlanego

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego budowy, przebudowy połączenia komunikacyjnego z drogi wewnętrznej

Pobierz

Dostępność działek do drogi publicznej

Wniosek – dostępność działek do drogi publicznej

Pobierz

Opinia na miejsca postojowe - droga wewnętrzna

Wniosek o opinię na miejsca postojowe – droga wewnętrzna

Pobierz

Uzgodnienie projektu budowlanego

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego budowy, przebudowy zjazdu z drogi publicznej

Pobierz

Zgoda na miejsca postojowe w pasie drogi publicznej

Wniosek o zgodę na miejsca postojowe w pasie drogi publicznej

Pobierz

Opinia w przedmiocie lokalizacji ogrodzenia działki

Wniosek o opinię w przedmiocie lokalizacji ogrodzenia działki

Pobierz

Połączenie z drogą wewnętrzną

Wniosek – połączenie z drogą wewnętrzną

Pobierz

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

Pobierz

Zezwolenie m.in. na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej

Wniosek o zezwolenie na lokalizację, przebudowę schodów, pochylni w pasie drogowym drogi publicznej

Pobierz

Zezwolenie na zbliżenie do krawędzi jezdni drogi publicznej

Wniosek o zezwolenie na zbliżenie do krawędzi jezdni drogi publicznej

Pobierz