logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula
 

RODO Inteligentnego Systemu Transportu

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) w Rzeszowie.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego ITS w ramach obszaru dróg publicznych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów – reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod2@erzeszow.pl lub przez adres administratora wskazany powyżej;
3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony mienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO i na podstawie art. 9a oraz 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także w celu zmniejszenia zatorów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności energetycznej transportu, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego – na podstawie art. 43a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na podstawie umów serwisowych wsparcie techniczne systemu monitoringu wizyjnego oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 30 dni z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo, na zasadach przewidzianych w RODO: żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu; Administrator w przypadku realizowania praw może w uzasadnionych przypadkach żądać dodatkowych informacji niezbędnych do identyfikacji osoby fizycznej oraz potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO);
7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
8. Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Mapa obszarów objętych monitoringiem wizyjnym Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) w Rzeszowie.