logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula
 

Ogólne RODO

Klauzula informacyjna RODO

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuje że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, dalej MZD;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni Maciej Golarz, kontakt poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora,
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez MZD ustawowych zadań Prezydenta jako zarządcy dróg publicznych i realizowania statutowych zadań jednostki,
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz innych przepisów regulujących wykonywanie zadań jednostki;
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony na podstawie przepisów prawa-zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
7. Posiada Pan/Pani, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do:
– Dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania (sprostowania), na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
– Prawo do ograniczenia przetwarzania-na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO
– Prawo do sprzeciwu, na zasadach art. 21 RODO, który można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.