Oświetlenie świąteczne miasta Rzeszowa – 2017

– oświetlenie wykonane głównie w technologii LED
– moc elektryczna pojedynczych dekoracji tj. kurtyn świetlnych w zależności od wielkości obiektu, montowanych na pojedynczym słupie zawiera się w granicach 70-140-240 W
– całkowita moc zainstalowana wszystkich dekoracji jest na poziomie 55 kW.

Fot. Tadeusz Poźniak

Kwota:

1 059 700,13 zł