Budowa oświetlenia przy ul. Przemysłowej

Cel budowy:

– oświetlenie wydzielone, zasilane linia kablową z usytuowaniem latarni oświetleniowych po jednej stronie drogi;
– słupy oświetleniowe aluminiowe typu S 110-120 SwAL , stożkowe o wysokości 11 m, malowane proszkowo (Elektromontaż Rzeszów) z dodatkową warstwa lakieru bezbarwnego o wysokim połysku + elastomer u podstawy słupa do wysokości 0,6m, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1m
45 szt. z wysięgnikiem dwuramiennym o długości 1 m 1 szt.
– oprawy wyładowcze metalohalogenkowe Iridium SGS453 (Philips) z lampą Cosmopolis 140W i automatyczną redukcją mocy do 90W szt.
– szafy oświetlenia ulicznego, 12-polowe na fundamentem prefabrykowanych betonowych 2 szt.

Kwota:

363 827,22 zł