Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej

Cel budowy:

Budowa drogi klasy G o długości 1,363 km, szerokości jezdni 2 x 7 m od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej. W ramach inwestycji wykonane zostały również ścieżki rowerowe o szerokości 2,5 m lub ciągi pieszo-rowerowe o szerokości min. 3 m, zatoki autobusowe, przebudowa i budowa odwodnienia drogi, oświetlenie.

Zdjęcia robót budowlanych

Termin:

do 28.06.2019 r.

Wykonawca:

MPDiM

Kwota:

18 488 665,68 zł