Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Rzeszów, ul.Targowa 1
6 piętro, pok 601
Zadzwoń do nas:
tel. 17 748 37 00
fax 17 852 62 23

Blog

Wyniki klasyfikacji odcinków drogi krajowej nr 19 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych

Wyniki klasyfikacji odcinków drogi krajowej nr 19 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych w ciągu sieci dróg TEN-T na terenie miasta Rzeszowa.

Dla osób lubiących konkrety poniżej prezentujemy wnioski z badania, a dla osób chcących się zagłębić do odsyłamy do pliku PDF, który został dołączony – Raport_DK19_Rzeszów_TEN-T_2019_2016-2018.

Podsumowanie i wnioski z badania.

Koncentracja wypadków śmiertelnych ogółem – na 50,18% długości sieci zanotowano poziom A, na 49,82 % poziom C (brak odcinków o poziomie D i E), co oznacza, że na większości sieci nie dochodzi do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Najgorszymi pod tym względem odcinkami były odcinki zlokalizowane przy przejściu dla pieszych na odcinku 2 drogi krajowej nr 19 oraz na odcinku 3 przejazd dla rowerzystów, na których panuje poziom C – wpływ ofiary śmiertelnej. Wskaźnik dla tego odcinka wyniósł 21,7 wyp. ze skutkiem śmiertelnym/1 mld pkm pracy przewozowej.

Koncentracja wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych i rowerzystów – na 50,2 % sieci panuje poziom A, na 49,8% poziom E. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku koncentracji wypadków ogółem, wypadki śmiertelne z udziałem pieszych i rowerzystów skoncentrowane były na wysokości przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Spośród 2 wypadków śmiertelnych 1 wypadek śmiertelny na DK19 były z udziałem pieszego a drugi z udziałem rowerzysty. Na odcinkach z poziomem E zanotowano – 21,7 wypadku śmiertelnego z udziałem pieszego na 1 mld pkm. Przeprowadzenie Audytu BRD tego odcinka drogi pozwoli na określenie potrzeb prowadzących do poprawy bezpieczeństwa.

Koncentracja wypadków śmiertelnych z motocyklistów – 100% o poziomie A – nie odnotowano wypadku śmiertelnego z udziałem motocyklisty.

Koncentracja unormowanych kosztów wypadków śmiertelnych – na 50,2 % długości sieci zanotowano poziom A, a na 49,8 % poziom B, co oznacza, że niewielkie koszty wypadków notuje się na całości DK19 długości w m. Rzeszów (100%).

Gęstość kosztów wypadków – na 100 % długości sieci zanotowano poziom A. Na odcinkach II i III, gdzie odnotowano wypadki wynik gęstości kosztów wypadków kształtuje się na poziomie – 1,4 mln zł/km/3 lata.

Klasę bezpieczeństwa A posiada 50,2 % sieci, klasę C 49,8%.

Z opracowanej analizy wynika, że miejscami niebezpiecznymi na DK19 w granicach miasta Rzeszowa były przede wszystkim rejony przecięcia się potoków ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego. Klasę E odnotowano właśnie na tych odcinkach, gdzie dochodziło do kolizji z innym, wolniejszym potokiem ruchu. Na pozostałych odcinkach drogi krajowej DK19 w granicach miasta Rzeszowa występuje poziom A.
Rekomenduje się jak wyżej przeprowadzenie Audytów BRD wskazanych miejsc.