Blog

Wyniki klasyfikacji odcinków drogi krajowej nr 19 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych

Wyniki klasyfikacji odcinków drogi krajowej nr 19 ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych w ciągu sieci dróg TEN-T na terenie miasta Rzeszowa.

Dla osób lubiących konkrety poniżej prezentujemy wnioski z badania, a dla osób chcących się zagłębić do odsyłamy do pliku PDF, który został dołączony – Raport_DK19_Rzeszów_TEN-T_2019_2016-2018.

Podsumowanie i wnioski z badania.

Koncentracja wypadków śmiertelnych ogółem – na 50,18% długości sieci zanotowano poziom A, na 49,82 % poziom C (brak odcinków o poziomie D i E), co oznacza, że na większości sieci nie dochodzi do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Najgorszymi pod tym względem odcinkami były odcinki zlokalizowane przy przejściu dla pieszych na odcinku 2 drogi krajowej nr 19 oraz na odcinku 3 przejazd dla rowerzystów, na których panuje poziom C – wpływ ofiary śmiertelnej. Wskaźnik dla tego odcinka wyniósł 21,7 wyp. ze skutkiem śmiertelnym/1 mld pkm pracy przewozowej.

Koncentracja wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych i rowerzystów – na 50,2 % sieci panuje poziom A, na 49,8% poziom E. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku koncentracji wypadków ogółem, wypadki śmiertelne z udziałem pieszych i rowerzystów skoncentrowane były na wysokości przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Spośród 2 wypadków śmiertelnych 1 wypadek śmiertelny na DK19 były z udziałem pieszego a drugi z udziałem rowerzysty. Na odcinkach z poziomem E zanotowano – 21,7 wypadku śmiertelnego z udziałem pieszego na 1 mld pkm. Przeprowadzenie Audytu BRD tego odcinka drogi pozwoli na określenie potrzeb prowadzących do poprawy bezpieczeństwa.

Koncentracja wypadków śmiertelnych z motocyklistów – 100% o poziomie A – nie odnotowano wypadku śmiertelnego z udziałem motocyklisty.

Koncentracja unormowanych kosztów wypadków śmiertelnych – na 50,2 % długości sieci zanotowano poziom A, a na 49,8 % poziom B, co oznacza, że niewielkie koszty wypadków notuje się na całości DK19 długości w m. Rzeszów (100%).

Gęstość kosztów wypadków – na 100 % długości sieci zanotowano poziom A. Na odcinkach II i III, gdzie odnotowano wypadki wynik gęstości kosztów wypadków kształtuje się na poziomie – 1,4 mln zł/km/3 lata.

Klasę bezpieczeństwa A posiada 50,2 % sieci, klasę C 49,8%.

Z opracowanej analizy wynika, że miejscami niebezpiecznymi na DK19 w granicach miasta Rzeszowa były przede wszystkim rejony przecięcia się potoków ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego. Klasę E odnotowano właśnie na tych odcinkach, gdzie dochodziło do kolizji z innym, wolniejszym potokiem ruchu. Na pozostałych odcinkach drogi krajowej DK19 w granicach miasta Rzeszowa występuje poziom A.
Rekomenduje się jak wyżej przeprowadzenie Audytów BRD wskazanych miejsc.